گفتگو

  • عضو کمیسیون انرژی مجلس:

    به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، علاوه بر تحریم‌های حوزه انرژی، مدیران دولتی و کارکردشان از جمله بزرگترین موانع و چالش‌های حرکت به سمت استفاده از سوخت پاک و هیدروژن هستند.

خبر روز
۱