کدخبر: 64

مشترکان پرمصرف‌ ۱۲ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند

براساس آمار شرکت ملی گاز ۴ درصد مشترکان پرمصرف ۱۲ درصد گاز بخش خانگی را در ماه‌های سرد مصرف کرده‌اند.

مشترکان پرمصرف‌ ۱۲ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند

به گزارش پترو رویداد، شرکت ملی گاز آمار مصرف گاز بخش خانگی در ماه‌های سرد سال را منتشر کرده است.

براساس این آمار ۴ درصد مشترکان پرمصرف ۱۲ درصد گاز بخش خانگی را در این ماه‌ها مصرف کرده‌اند. این بدان معناست که پرمصرف‌ها ۳ برابر مشترکان کم‌مصرف‌ها گاز مصرف کرده‌اند.

نکته قابل توجه اینجاست که ۷۶ درصد مشترکان لخش خانگی، کم مصرف هستند و تنها ۵۰ درصد گاز را مصرف کرده‌اند.

مشترکان مصرف متوسط که ۲۰ درصد از مشترکان  بخش خانگی را تشکیل می‌دهند نیز ۳۸ درصد گاز مصرف کرده‌اند.

 

ارسال نظر