کدخبر: 52

پتروشیمی ها افتخار ایران مقتدر

نگاهی به پتروشیمی های ایران که به عنوان بخشی از افتخار ایران مقتدر به شمار می آیند.

پتروشیمی ها افتخار ایران مقتدر

ترو9

پترو5

پترو7

 

پترو3

پترو1

گچساران

پترو2

ارسال نظر