کدخبر: 123

مدیر روابط عمومی شرکت مدیریت صنایع پتروشیمی:

لزوم آشنایی افکار عمومی با دستاوردهای صنعت پتروشیمی

حضور شرکتهای پتروشیمی در نمایشگاههای بین المللی و داخلی و ارائه دستاوردهای بزرگ این حوزه برای مردم، منجر به آگاهی آنها نسبت به فعالیتهای این حوزه و ظرفیتهای بی همتای آن برای اقتصاد کشور می شود.

لزوم آشنایی افکار عمومی با دستاوردهای صنعت پتروشیمی

به گزارش پترو رویداد، مدیر روابط عمومی شرکت مدیریت صنایع پتروشیمی گفت: آگاهی افکار عمومی در خصوص دستاوردهای حوزه پتروشیمی، نقش موثری در بسط این صنعت و درک اهمیت آن برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

حسن خانلری که در حاشیه بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی تهران سخن می گفت، تاکید کرد: حضور شرکتهای پتروشیمی در نمایشگاههای بین المللی و داخلی و ارائه دستاوردهای بزرگ این حوزه برای مردم، منجر به آگاهی آنها نسبت به فعالیتهای این حوزه و ظرفیتهای بی همتای آن برای اقتصاد کشور می شود. نمی توان مخاطبان حوزه پتروشیمی را صرفا افراد متخصص در حوزه نفت، انرژی و صنعت قلمداد کرد زیرا مخاطبان کلان این حوزه ها نیز مردم هستند. تخصص و فناوریهای تعریف شده در صنعت پتروشیمی، باید با زبانی گویا و به صورت ملموس به شهروندان منتقل شود تا آنها در جریان پیشرفتهای مثال زدنی کشور در این عرصه قرار گیرند.

مدیر روابط عمومی شرکت مدیریت صنایع پتروشیمی افزود:  بخشی از این آگاهی از طریق رسانه ها و بخش دیگری بر اثر مشاهده و درک نزدیک و مستقیم این دستاوردها حاصل می شود. بنابراین، برگزاری نمایشگاههای پتروشیمی فرصت و بستری مناسب در تحقق این آگاهی جمعی محسوب می شود.

ارسال نظر