پالایش و پخش

  • تقویت روابط قزاقستان و آذربایجان با اروپایی ها

    با افزایش اهمیت منابع نفت و گاز دریای خزر برای امنیت انرژی اروپا، کشورهای قزاقستان و آذربایجان به دنبال تقویت روابط با کشورها و شرکت‌های غربی هستند که برخلاف منافع روسیه و احتمالا ایران است. از همین روی، تهران و مسکو در راستای تقویت جایگاه خود در این حوزه به دنبال مشارکت سطح بالا در بخش انرژی هستند.

خبر روز