نفت و گاز

  • افزایش ۵۵ درصدی صادرات نفت آذربایجان به اسرائیل از بندر جیهان ترکیه

    در حالیکه اردوغان ادعای کاهش تجارت با اسرائیل و حمایت از مردم بیگناه غزه را دارد، داده‌های اخیر حکایت از افزایش ۵۵ درصدی صادرات نفت باکو با این رژیم از طریق بندر جیهان ترکیه دارد. این امر نشان دهنده بازی ریاکارانه اردوغان در سیاست خارجی و اولویت منافع اقتصادی برای آن است.

خبر روز