کدخبر: 92

تامین گاز به قیمت تعطیل کردن کارخانه‌ها

آیا برای کشوری که صادر کننده گاز است، تحریم نعمت است؟

تامین گاز به قیمت تعطیل کردن کارخانه‌ها

حجت الله میرزایی: به اندازه یک سوم نیاز مصرفی گاز کشور در زمستان کسری داریم.

تامین گاز به قیمت تعطیل کردن کارخانه‌ها و آلودگی هوا حاصل شده است.

 

ارسال نظر