کدخبر: 133

ویژگی‌های شخصیتی شهید آیت الله رئیسی از زبان وزیر نفت

جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم در یک برنامه تلویزیونی در مورد ویژگی های شخصیتی شهید آیت الله سید ابراهیم رییسی توضیحاتی داد.

ویژگی‌های شخصیتی شهید آیت الله رئیسی از زبان وزیر نفت
ارسال نظر